Rolnictwo precyzyjne

Rolnictwo precyzyjne

W ostatnich latach podnosi się coraz więcej głosów
za zmniejszeniem użycia pestycydów. Wnioski te są dziś zdecydowanie wspierane przez Komisję Europejską: niedawno opublikowana „Strategia od pola do stołu” oraz „Strategia Bioróżnorodności” wyznaczają cel na 2030 r. polegający na zmniejszeniu ryzyka
i stosowania środków ochrony roślin.
Mniej się mówi natomiast o tym, że użytkownicy pestycydów stosują
je z konieczności, chcąc chronić się przed stratami plonów powodowanymi przez owady, choroby oraz chwasty.

Rolników z pewnością zainteresowałaby możliwość zmniejszenia zapotrzebowania na składniki, które muszą kupować, połączona
z ustabilizowaniem lub nawet zwiększeniem produktywności upraw.

Kompromisowe rozwiązanie, które umożliwia stosowanie pestycydów
(w tym przypadku herbicydów na bazie glifosatu), przy jednoczesnym utrzymywaniu zdrowia upraw i dobrych plonów to rolnictwo precyzyjne,
z wykorzystaniem technologii cyfrowych.

Ograniczenie zużycia pestycydów

Komisja Europejska ustanowiła cel redukcji ryzyka, jakie stanowią pestycydy, oraz ich użycia o 50% do 2030 r. Rolnictwo cyfrowe może zostać jednym z narzędzi, które pozwolą osiągnąć ów cel. Cel ten został również zatwierdzony przez Panel dla przyszłości nauki oraz technologii (Panel for the Future of Science and Technology; STOA) Parlamentu Europejskiego w analizie z 2019 r. pt. „Rolnictwo bez środków ochrony roślin” (Farming without plant protection products; dostępna tutaj). STOA stwierdził, że „Rolnictwo precyzyjne, włącznie ze zdalnym wykrywaniem za pomocą bezzałogowych statków powietrznych może również przyczynić się do bardziej ukierunkowanej aplikacji oraz zmniejszeniu użycia środków ochrony roślin”.

Czytaj więcej Redukcja zużycia pestycydów