Rolnictwo precyzyjne

Rolnictwo precyzyjne

W ostatnich latach podnosi się coraz więcej głosów za zmniejszeniem użycia pestycydów. Wnioski te są dziś zdecydowanie wspierane przez Komisję Europejską: niedawno opublikowana strategia „Od Pola na Stół” oraz „Strategia Bioróżnorodności” proponuje cel na 2030 rok polegający na zmniejszeniu ryzyka i stosowania środków ochrony roślin. Kwestia, której znaczenie jest czasami niedoceniane, to fakt, że użytkownicy pestycydów stosują je z konieczności, chcąc chronić się przed stratami plonów powodowanymi przez owady, choroby oraz chwasty.

Rolników z pewnością zainteresowałaby możliwość zmniejszenia zapotrzebowania na składniki, które muszą kupować, w połączeniu ze stabilną lub nawet lepszą produktywnością upraw.

Kompromisowe rozwiązanie, które umożliwia stosowanie pestycydów (w tym przypadku herbicydów na bazie glifosatu), przy jednoczesnym utrzymywaniu zdrowia upraw i dobrych plonów wdraża innowacyjne i precyzyjne techniki rolnicze, które wykorzystują technologie cyfrowe.

Redukcja zużycia pestycydów

Komisja Europejska ustanowiła cel redukcji ryzyka, jakie stanowią pestycydy, oraz ich użycia o 50% do 2030 roku. Rolnictwo cyfrowe może zostać częścią zestawu narzędzi, które pozwolą osiągnąć ów cel. Został on również zatwierdzony przez Panel dla przyszłości nauki oraz technologii (Panel for the Future of Science and Technology; STOA) Parlamentu Europejskiego: dogłębna analiza pt. „Rolnictwo bez środków ochrony roślin (Farming without plant protection products; dostępna tutaj) opublikowana w marcu 2019 roku. STOA stwierdził, że „Rolnictwo precyzyjne, włącznie ze zdalnym wykrywaniem za pomocą bezzałogowych statków powietrznych może również przyczynić się do bardziej ukierunkowanej aplikacji oraz zmniejszeniu użycia środków ochrony roślin”.

Czytaj więcej Redukcja zużycia pestycydów