Szacuje się, że bez glifosatu produkcja ziemniaka w UE mogłaby spaść nawet
o 10,4 mln ton.

Na poziomie UE, stopniowe wycofywanie glifosatu z produkcji ziemniaka przełożyłoby się na wzrost kosztów dla tego sektora nawet o 2 mld euro, wynikający zarówno z mniejszej produkcji rolnej (a tym samym z dochodów),
jak i wyższych kosztów produkcji.

Dane agencji Eurostat pokazują, że powierzchnia upraw ziemniaków w UE
od dłuższego czasu maleje, a w latach 2000-2018  zmniejszyła się o prawie połowę. W tym samym okresie zbiory ziemniaka w UE spadły o ponad jedną trzecią. W przypadku ziemniaków bardziej istotne wydaje się stworzenie sytuacji, w której europejscy producenci mają do dyspozycji wszelkie narzędzia, które mogą zapewnić wysoką produktywność i uczciwe dochody.
Pozwoli to przeciwdziałać ogólnym trendom spadkowym w tej branży.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć obraz