Dostępne są nowoczesne technologie, które zdalnie pobierają dane na temat statusu gleby, a następnie analizują tworzą i analizują obrazy cyfrowe,
by zidentyfikować potrzebę stosowania herbicydów lub nawozów w konkretnych miejscach na polu.

Wielką zaletą tych technologii jest ich dokładność i brak ingerencji w glebę. Jednocześnie umożliwiają one prowadzenie zlokalizowanych zabiegów kontroli chwastów, które w przeciwnym wypadku zagroziłyby dostępowi upraw
do składników odżywczych, wody i światła słonecznego, ostatecznie wpływając na produktywność uprawianego obszaru.

Możliwość zidentyfikowania zaatakowanych miejsc celem analizowania zagęszczenia oraz gatunków chwastów oznacza, że podawanie herbicydów jest minimalizowane do poziomu, który jest niezbędny dla rozwoju roślin uprawnych. To, w połączeniu ze zdolnością glifosatu do zwalczania chwastów przez długi czas, może skutkować zmniejszeniem wykorzystania pestycydów nawet o 90%.