Komisja Europejska ustanowiła cel redukcji ryzyka, jakie stanowią pestycydy, oraz ich użycia o 50% do 2030 r. Rolnictwo cyfrowe może zostać jednym
z narzędzi, które pozwolą osiągnąć ów cel. Cel ten został również zatwierdzony przez Panel dla przyszłości nauki oraz technologii (Panel for the Future of Science and Technology; STOA) Parlamentu Europejskiego w analizie
z 2019 r. pt. „Rolnictwo bez środków ochrony roślin” (Farming without plant protection products; dostępna tutaj). STOA stwierdził, że „Rolnictwo precyzyjne, włącznie ze zdalnym wykrywaniem za pomocą bezzałogowych statków powietrznych może również przyczynić się do bardziej ukierunkowanej aplikacji oraz zmniejszeniu użycia środków ochrony roślin”.

Już w 2014 r. w badaniu przeprowadzonym na zlecenie Parlamentu Europejskiego ustalono, że „Rolnictwo precyzyjne to oparte na informacjach podejście do podejmowania decyzji w zakresie zarządzania gospodarstwem, zaprojektowane w celu usprawnienia produkcji rolnej poprzez precyzyjne zarządzanie każdym jej etapem. W ten sposób rolnictwo precyzyjne może zapewnić poziom zarządzania, który optymalizuje zarówno produkcję rolną,
jak i rentowność, co jest kluczowym celem większości przedsiębiorstw rolniczych. Ponadto rentowność może opierać się na zmniejszonym wykorzystaniu środków produkcji (maszyn, siły roboczej, nawozów, chemikaliów, nasion, wody, energii itp.), co prowadzi zarówno do oszczędności, jak i korzyści dla środowiska”.