Rzeczą normalną jest, że rośliny uprawne zawierają bardzo małe (śladowe) ilości związków, których używa się lub które są obecne w ich środowisku wzrostu. Dzięki ciągłym postępom w technologii, eksperci są dziś w stanie wykryć obecność substancji w jednostkach tak małych jak jedna miliardowa grama. Dla przedstawienia kontekstu, jedna miliardowa część grama
to odpowiednik jednej kropli wody w basenie olimpijskim. Postęp technologiczny umożliwia naukowcom zwiększoną dbałość o bezpieczeństwo żywności.

Organy regulacyjne stosują surowe zasady w zakresie pozostałości pestycydów w żywności. Dzienne limity ekspozycji ustalone przez EPA oraz EFSA
są co najmniej 100-krotnie niższe niż poziomy, dla których badania nad bezpieczeństwem wykazywały brak negatywnych skutków.

Poziomy, które są czasem stwierdzane w żywności, są bardzo niskie, znacznie poniżej poziomów budzących obawy.

W rzeczywistości, gdybyście codziennie zjadali całkowicie nierealną liczbę 450 pudełek płatków śniadaniowych przez resztę życia, to wasza ekspozycja
na glifosat byłaby wciąż uznawana za bezpieczną przez Europejski Urząd
ds. Bezpieczeństwa Żywności.