Gleba stanowi magazyn bioróżnorodności oraz naturalnych składników niezbędnych do produkcji rolnej. Ponadto służy ona jako pochłaniacz dwutlenku węgla, co oznacza, że gleba przechowuje dwutlenek węgla i zapobiega jego uwolnieniu do powietrza (emisjom dwutlenku węgla).

Badanie opublikowane przez Wspólne Centrum Badawcze UE pod koniec sierpnia 2020 roku dowodzi, że jeżeli praktyki rolnicze nie ulegną zmianie
i nie zostaną wprowadzone dodatkowe działania, które ograniczyłyby ocieplenie klimatu, to pomiędzy rokiem 2020 a 2070 globalny poziom erozji gleby może wzrosnąć o 66%.

Im mniej gleby podlega obróbce, tym więcej dwutlenku węgla może ona pochłaniać i tym wyższa będzie bioróżnorodność w chronionym siedlisku. Praktyki rolnicze, takie jak uprawa konserwująca oraz rezygnacja z orki, które minimalizują naruszanie struktury gleby i zapobiegają jej erozji, powinny zostać upowszechnione.

(ostatnia aktualizacja: wrzesień 2020 r.)