De bodem is de opslagplaats van biodiversiteit en van de natuurlijke bestanddelen die nodig zijn voor de landbouwproductie. Ook dient het als koolstofput, in die zin dat de bodem koolstofdioxide opslaat en voorkomt dat het in de lucht vrijkomt (koolstofemissies).

Een studie die eind augustus 2020 werd gepubliceerd door het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de EU, voorspelt dat de wereldwijde bodemerosie tussen 2020 en 2070 met 66% kan toenemen als de landbouwpraktijken hetzelfde blijven en er geen extra beleid wordt geïmplementeerd om de opwarming van de aarde te beperken.

Hoe minder grond wordt gemanipuleerd, hoe beter die kan dienen als koolstofput en de beschermde habitat voor biodiversiteit maximaliseert. Landbouwpraktijken zoals de instandhoudingslandbouw en geen grondbewerking die de verstoring van de bodem tot een minimum beperken en de erosie ervan voorkomen, moeten ruimer worden toegepast.

(laatste update: september 2020)