krävs för jordbruksproduktion lagras. Dessutom fungerar den som kolsänka, genom att marken lagrar koldioxid och hindrar att den släpps ut i luften (koldioxidutsläpp).

I enstudie publicerad av EU:s gemensamma forskningscentrum i slutet av augusti 2020, förutspås att den globala markerosionen skulle kunna öka med 66 % mellan 2020 och 2070 om jordbruksmetoderna förblir desamma och ingen ytterligare politik införs för att begränsa global uppvärmning.

Ju mindre man hanterar marken, desto bättre kan den fungera som kolsänka och göra livsmiljön där den biologiska mångfalden är skyddad så störa som möjligt. Brukningsmetoder som bevarande jordbruk och ingen jordbearbetning som ger minsta möjliga markstörning och förhindrar att den eroderar borde anammas i högre grad.

(senast uppdaterad: september 2020)