Säkerhet

Säkerhet

Alla växtskyddsprodukter, inbegripet sådana som innehåller det verksamma ämnet glyfosat, är underkastade rigorösa och omfattande provningar. Det sker under överinseende av tillsynsmyndigheter över hela världen. Ledande hälsoskyddsorgan runt om i världen har upprepade gånger kommit till slutsatsen att glyfosatbaserade produkter kan användas på ett säkert sätt om de används enligt anvisningarna på etiketten. Glyfosat är, mot bakgrund av dess effektivitet och omfattande användning, en av världens bäst studerade herbicider.

Spår av glyfosat i urin

Urin är det främsta sättet att eliminera vattenlösliga kemikalier eller deras metaboliter ur kroppen. Glyfosat är vattenlösligt och våra njurar filtrerar bort eventuell glyfosat som finns i blodomloppet innan det elimineras via urin. Blotta avkännandet av glyfosat eller andra kemikalier i urin är inte detsamma som att människors hälsa påverkas.

Läs mer spår av glyfosat i urin