Användning av glyfosat har främjat förändring inom lantbrukspraxis. Genom att bekämpa ett brett spektrum av ogräs, inklusive hela deras rotsystem, har glyfosat eliminerat eller begränsat behovet av att plöja jordar. Tack vare sådana metoder med mindre jordbearbetning kan lantbrukare så gröda direkt på stubbåkrar.

En stor del av Europas odlade mark riskerar att utsättas för markerosion och metoder med minimal markstörning är hållbara alternativ som bidrar till att skydda marken från att förstöras och begränsar utsläpp av växthusgaser och energiförbrukning. Flera viktiga grödor i Europa hanteras huvudsakligen med sådana metoder i kombination med glyfosatbaserade produkter, vilket gör glyfosat till ett viktigt verktyg för lantbrukare som strävar efter att använda markskyddande metoder.

Utbildning i ansvarsfull användning som tillhandahålls av rådgivningsorgan och av branschen spelar en viktig roll för att ge lantbrukare råd kring och utbilda dem i bästa praxis. Dessutom utgör utveckling av tydliga anvisningar på etiketter som redogör för åtgärder för att begränsa riskerna för kontaminering av vatten en avgörande del av produktomsorgen.

I FAO:s och WHO:s internationella uppförandekod för distribution och användning av bekämpningsmedel de principer i fråga om produktomsorg som krävs för att skydda människors hälsa och miljön, samtidigt som man förbättrar produktivitet, hållbarhet och lantbrukares utkomstmöjligheter.