Förklaring om integritet och cookies

Denna webbplats (Webbplatsen) tillhandahålls av Glyphosate Renewal Group (vi eller oss). Du finner mer information om den som tillhandahåller Webbplatsen i vårt impressum.

A. Hantering av personuppgifter

Vi vill nedan ge dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter när du använder vår Webbplats.

A.1   Använda vår webbplats

(i)     Åtkomst av vår Webbplats

När du besöker vår Webbplats kommer din webbläsare att överföra vissa data till vår webbserver. Det görs av tekniska orsaker och krävs för att den information du begär ska bli tillgänglig för dig.

Nedanstående information samlas in, sparas under kort tid och används:

 • Datum och klockslag för åtkomsten
 • Tidszonens skillnad i förhållande till medelsoltid vid Greenwich (Greenwich Mean Time, GMT)
 • Innehållet i begäran (specifik sida)
 • Status för åtkomst/HTTP statuskod
 • Webbplats som begär åtkomst
 • Webbläsare, språkinställningar, version av webbläsarprogramvarans operativsystem och yta

Den rättsliga grunden för att hantera dessa data följer av det faktum att sådan hantering krävs för att göra funktionerna på den webbplats du begär åtkomst av tillgängliga för dig (art. 6.1 b) i allmänna dataskyddsförordningen). För att skydda dina legitima intressen sparar vi vidare sådana uppgifter under en begränsad tid för att kunna initiera en spårning av personuppgifter i händelse av faktisk eller försök till obehörig åtkomst av våra servrar (art. 6.1 f) i allmänna dataskyddsförordningen).

(ii)    Placering av cookies

Denna Webbplats använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som via din webbläsare sparas i din terminals minne. De sparar vissa data (t.ex. vilket språk du föredrar eller platsinställningar) som din webbläsare kanske (beroende på cookiens livstid) vidaresänder till oss vid ditt nästa besök på vår Webbplats.

List of Cookies

Name Purpose Lifespan Provider Type
visid_incap… cookies are part of the web application firewall 1 month WordPress Necessary
incap_ses… Wordfence in WordPress. Session WordPress Necessary
_ga Google analytics 2 years Google Non-necessary

 

Vi delar in cookies för denna Webbplats i (1) nödvändiga cookies som krävs för webbplatsens grundläggande funktioner och (2) icke-nödvändiga cookies som kan väljas bort och som hjälper oss att analysera och förstå hur du använder denna Webbplats.
Icke-nödvändiga cookies är som standard avstängda. Du kan lämna ditt samtycke (art. 6.1 a) i allmänna dataskyddsförordningen) för till att aktivera dem med hjälp av dialogrutan Cookie-inställningar på denna Webbplats. Du kan använda samma dialogruta för att återkalla ditt samtycke och stänga av icke-nödvändiga cookies.
Du kan även använda vår Webbplats utan att några cookies placeras. Du kan i din webbläsare när som helst konfigurera eller helt stänga av användning av cookies. Det kan emellertid leda till begränsad funktion eller göra att vår Webbplats blir mindre användarvänlig.

(iii)   Webbplatsanalys med Google

Förutsatt att du lämnar ditt samtycke (art. 6.1 a) i allmänna dataskyddsförordningen) använder vår Webbplats en webbanalystjänst från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain Visa, CA 94043, USA (Google).
Google analyserar din användning av vår Webbplats å våra vägnar. Vi använder i detta syfte de cookies som beskrivs närmare i ovanstående tabell. De data som Google samlar in i anslutning till din användning av vår Webbplats (t.ex. hänvisande URL, vilka av våra webbsidor du besöker, vilken typ av webbläsare du använder, dina språkinställningar, ditt operativsystem, din skärmupplösning) överförs till en server som tillhör i USA, där de sparas och analyseras. Därefter får vi tillgång till de olika resultaten i anonymiserad form. Under denna process knyts inte dina användardata till din fullständiga IP-adress. Vi har på vår Webbplats aktiverat den för IP-anonymisering som Google erbjuder, som raderar de sista åtta bitarna (typ IPv4) eller de sista 80 bitarna (typ IPv6) av din IP-adress efter varje dataöverföring till Google.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att använda webbanalys, antingen genom att ladda ned och installera det insticksprogram till webbläsare Google erbjuder eller genom att använda dialogrutan Cookie-inställningar på denna Webbplats.

(iv)   Användning av kontaktformulär

Du kan kontakta oss direkt via de kontaktformulär som finns på vår Webbplats. Du kan ge oss följande uppgifter:

 • Namn
 • E-postadress
 • Meddelande

Vi behandlar information vi får av dig via kontaktformulär uteslutande för att behandla din specifika förfrågan (art. 6.1 b) i allmänna dataskyddsförordningen). Vi raderar dessa data så snart de inte längre krävs för att behandla eller följa upp din förfrågan.

A.2   Överföring av personuppgifter för uppdragsbehandling

(i)     Överföring av data till tredje man

För att behandla dina personuppgifter kommer vi i viss utsträckning att använda särskilda underleverantörer av tjänster. Dessa underleverantörer av tjänster är noga utvalda och övervakas regelbundet av oss. På grundval av respektive avtal om personuppgiftsbiträde kommer de endast att behandla personuppgifter enligt våra anvisningar och uteslutande i enlighet med våra förhållningsorder.

Vi delar dina personuppgifter med följande tredje män:

Tredje man Överföringens omfattning och syfte
Hume Brophy Communications Värdtjänst för och underhåll av webbplats
knoell Germany GmbH Hantering av webbplatsrelaterad kommunikation och beställning av studier

 

(ii)    Behandling av personuppgifter utanför EU/EES

Dina personuppgifter kan delvis också komma att behandlas i länder utanför Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), som kan ha en lägre grad av uppgiftsskydd än länder i Europa. I sådana fall kommer vi att säkerställa att en tillräcklig grad av skydd tillhandahålls av dina personuppgifter, t.ex. genom att ingå särskilda avtal med våra avtalspartner (kopia kan erhållas på begäran), eller ber vi dig om ditt uttryckliga samtycke till sådan behandling.

B. Information rörande dina rättigheter

Du har i allmänhet följande rättigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning:

 • Rätt till information om dina personuppgifter som sparas av oss;
 • Rätt att begära korrigering, radering eller begränsad behandling av dina personuppgifter;
 • Rätt att invända mot behandling av skäl grundade på ditt legitima intresse, allmänt intresse eller profilering, med mindre vi kan bevisa att tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter föreligger eller sådan behandling sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk;
 • Rätt till dataportabilitet;
 • Rätt att framföra klagomål till en dataskyddsmyndighet;
 • Du kan när som helst med framtida verkan återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter. Mer information återfinns i ovanstående kapitel med redogörelse för behandling av personuppgifter som grundas på ditt samtycke.

Vänd dig med din begäran till nedan angiven kontaktperson om du vill utöva dina rättigheter.

C. Kontakt

Har du några frågor som rör dataintegritet ber vi dig skicka ett e-brev till privacy@glyphosate.eu

Vill du ta kontakt med enskilda medlemmar av Glyphosate Renewal Group återfinner du kontaktuppgifterna i vårt impressum.

D. Ändring av förklaringen om integritet

Vi kan ibland uppdatera vår förklaring om integritet. Uppdateringar av vår förklaring om integritet kommer att publiceras på vår Webbplats. Eventuella ändringar träder i kraft när de publiceras på vår Webbplats. Vi rekommenderar därför att du regelbundet besöker webbplatsen för att hålla dig informerad om eventuella uppdateringar.

Senast uppdaterad: 25.06.2020.