Man uppskattar att produktionen av druvor i EU skulle, utan glyfosat, minska med upp till 4,7 miljoner ton. En minskning av skörden med 1-3 % skulle bli utfallet för denna gröda.

På EU-nivå skulle en utfasning av glyfosat inom produktionen av druvor innebära ökade kostnader för sektorn på upp till 4,2 miljarder euro, som ett resultat av såväl minskad jordbruksproduktion (och därmed intäkter) som högre produktionskostnader.

En enkät som 2017 genomfördes bland italienska jordbrukare indikerade högre produktionskostnader på i genomsnitt 177 % om glyfosat fasas ut. Närmare bestämt beräknas kostnaderna bli 125 euro per hektar högre om alternativa kemiska ämnen användes och 263 euro per hektar högre om man valde full mekanisk ogräsbekämpning som alternativ till glyfosat.

Klicka här för att visa bilden.