För jordbrukare som regelbundet arbetar med glyfosat ute på fältet är det viktigt att känna till exakt vilka följder – om några – detta får för deras hälsa.

I mer än 20 år har studien om lantbrukets hälsa (Agricultural Health Study, AHS) fortlöpande övervakat fler än 50 000 användare av bekämpningsmedel. Studien om glyfosat genomfördes av oberoende forskare i den akademiska världen och/eller USA:s regering och var offentligt finansierad av bland andra National Cancer Institute, National Institute of Environmental Health Sciences och National Institute for Occupational Safety and Health, som alla är statliga organ i Förenta Staterna.

Denna studie beställdes av Förenta Staternas regering för att fastställa följderna av metoder inom lantbruket, livsstil och genetiska faktorer på jordbrukares och deras familjers hälsa. Forskarna fann i långtidsstudien ingen koppling mellan glyfosatanvändning och cancer.