Varje år går upp till 40 procent av världens potentiella skördar till spillo på grund av skadeangrepp, inklusive ogräs. Omkring 30 000 olika slags ogräs konkurrerar med grödorna om plats, vatten, näringsämnen och solljus.

En jordbrukare som inte använder en bredverkande herbicid kan råka ut för ett skördebortfall på upp till 22 % till följd av svårigheter att bekämpa ogräs.

Glyfosatbaserade växtskyddsmedel medger odlingsmetoder utan eller med begränsad jordbearbetning, vilket i sin tur medför mindre markerosion och mindre utsläpp av koldioxid. Bara under 2014 motsvarade de minskade koldioxidutsläppen närmare 2 miljoner färre bilar på vägarna.