Pollinerare är avgörande för globala ekosystem och hållbart jordbruk. Av de 115 främsta grödor som konsumeras av människor pollineras 87 mer eller mindre av insekter. Utöver bin, fungerar även flugor, skalbaggar, getingar, malar, myggor, myror och andra insekter som pollinerare.

Sedan 60-talet har antalet samhällen med honungsbin stigit med omkring 85 %. För att garantera pollineringstjänster för jordbruket, både för att växter ska föröka sig och för en hållbar produktion av livsmedel, foder och biobränslen, är det viktigt att antalet samhällen fortsätter att öka.