Man uppskattar att produktionen av potatis i EU skulle, utan glyfosat, minska med upp till 10,4 miljoner ton.

På EU-nivå skulle en utfasning av glyfosat inom potatisproduktionen innebära ökade kostnader för sektorn på upp till 2 miljarder euro, som ett resultat av såväl minskad jordbruksproduktion (och därmed intäkter) som högre produktionskostnader.

Eurostat data visar att den areal i EU som odlas med potatis har minskat under lång tid och nästan halverats mellan 2000 och 2018. Samtidigt har potatisskörden i EU minskat med mer än en tredjedel under samma tid. När det gäller potatis, förefaller det därför viktigt att se till att EU-producenter, för att motverka den allmänt sviktande efterfrågan på grödan, vore utrustade med alla verktyg som kan ge hög produktivitet och rimliga intäkter.

Referenser

  1. “Socio-economic value of glyphosate: A review of EU studies assessing the value of glyphosate to the agriculture industry”; L.  Garcia-Perez, Harriet Illman, S. Wynn; 13 May 2020
  2. Eurostat, “The EU potato sector - statistics on production, prices and trade”