Processer för att rena vatten i EU tillämpas rutinmässigt på råvatten (som t.ex. hämtas från floder eller grundvatten) avsett för dricksvattenförsörjning. För att garantera högsta möjliga kvalitetsstandard anpassas normalt exakt vilken kombination av metoder som används efter var vattnet kommer ifrån.

Vattenreningsprocesser står under omsorgsfull kontroll av vattenleverantörer, vilket gör det möjligt att optimera reningsstegen och garanterar att kvalitetsstandarder respekteras från förbrukarens kran.

När det gäller dricksvattenproduktion blir den allt övervägande delen av råvattnet föremål för desinficering. 99,9 % av det råvatten som hämtas från ytvatten desinficeras (t.ex. genom desinficering med klor) för att eliminera spår av kemikalier med olika potentiella ursprung (däribland agrokemikalier) och garantera att ämnena ligger under erforderliga tröskelvärden.

Detsamma gäller för glyfosat och dess metabolit AMPA, som mycket lätt bryts ned genom de vanliga desinficeringsmetoderna (särskilt klorering).

* Aminometylfosfonsyra (AMPA) är den viktigaste metaboliten för glyfosat.