Det råder enighet bland forskare om att de allt större utsläppen av koldioxid utgör den främsta källan till klimatförändring. Vi bidrar alla till klimatförändring, vilken orsakas av höga nivåer av växthusgaser som koldioxid byggs upp i atmosfären och absorberar värmen från solen.

På jordbruksområdet ger jordbearbetning (plöjning), gödningsmedel, bränsle och andra verktyg upphov till utsläpp av växthusgaser. Men jordbruket har, i förhållande till andra branscher, en unik position tack vare sin förmåga att eliminera precis lika växthusgaser som det släpper ut.

Glyfosat gör att jordbrukare kan fortsätta odla utan att jordbearbeta eller plöja. När jordbrukare inte bearbetar jorden (plöjer) eller gör det i mindre utsträckning, hjälper de jorden att behålla en hög vatten- och fuktnivå. Mer fukt i marken betyder att grödan lätt kan ta upp regnvatten och begränsar avrinningen, vilket i sin tur minskar behovet av bevattning. Vidare skulle högre bränsleförbrukning och mindre kolinlagring i mark leda till ökade koldioxidutsläpp, motsvarande ytterligare 11,77 miljoner bilar på vägarna.