Wśród naukowców panuje zgoda, że nieustannie zwiększające się emisje dwutlenku węgla stanowią główne źródło zmian klimatu. Wszyscy przyczyniamy się do tych zmian. Są one powodowane wysokimi poziomami gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla, które gromadzą się
w atmosferze i absorbują energię cieplną pochodzącą od słońca.

Jeżeli chodzi o rolnictwo, to orka, nawozy, paliwa oraz inne narzędzia mogą wywoływać emisje gazów cieplarnianych. Niemniej jednak, pośród różnych gałęzi przemysłu, to rolnictwo ma tę wyjątkową pozycję, która umożliwia
mu usuwanie praktycznie takiej samej ilości gazów cieplarnianych, jaką emituje
do atmosfery.

Glifosat umożliwia rolnikom prowadzenie upraw bez potrzeby orania ziemi. Zaniechawszy orki lub zmniejszając jej poziom, rolnicy pozwalają glebie
na utrzymywanie wyższych poziomów wody i wilgoci. Zwiększony poziom wilgoci w podłożu oznacza, że woda deszczowa może być z łatwością absorbowana przez rośliny i zmniejsza odpływ wody, co z kolei zmniejsza potrzebę nawadniania. Ponadto zwiększone wykorzystanie paliwa oraz zmniejszona sekwestracja dwutlenku węgla  doprowadziłyby do zwiększenia emisji dwutlenku węgla, równoważnej wprowadzeniu 11,77 miliona samochodów na drogi.