Szacuje się, że bez glifosatu produkcja pszenicy w UE mogłaby spaść nawet
o 24 mln ton. Zaobserwowany spadek plonów wyniósłby 8–18% dla pszenicy
i podobnie (8–19%) dla jęczmienia.

Na poziomie UE stopniowe wycofywanie glifosatu z produkcji pszenicy przełożyłoby się na wzrost kosztów dla tego sektora nawet o 10,5 mld euro, wynikający zarówno z mniejszej produkcji rolnej (a tym samym z dochodów),
jak i wyższych kosztów produkcji.

Badanie przeprowadzone wśród włoskich rolników w 2017 r. prognozuje 20% spadek plonów kukurydzy, co odpowiada utracie przychodów w wysokości 494 euro na hektar. Przy około 660 000 hektarów przeznaczonych pod uprawę kukurydzy w 2017 r. strata wyniosłaby około 326 mln euro.
W przypadku pszenicy durum strata wyniosłaby 33% plonów i odpowiadający jej spadek dochodów o 399 euro na hektar. Przy około 1,27 mln hektarów pod uprawę pszenicy durum w 2017 r. strata wyniosłaby około 506 mln euro.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć obraz.