Rolnictwo zrównoważone

Rolnictwo zrównoważone

Osiąganie bardziej zrównoważonego sposobu hodowli roślin uprawnych zostało wyraźnie określone przez Komisję Europejską jako jeden z priorytetów nadchodzącej dekady w Strategii od „Pola do stołu” (Farm to Fork) oraz Strategii Bioróżnorodności, które zostały wprowadzone po publikacji nadrzędnego planu Europejskiego Zielonego Ładu pod koniec 2019 roku.

Rolnictwu przypisuje się ponad 10% emisji gazów cieplarnianych (GHG) w UE.

Uprawa konserwująca to praktyka rolnicza, która zapewnia zwiększony poziom zrównoważenia przy jednoczesnej ochronie upraw i produktywności, tym samym wpływając na bezpieczeństwo żywności. Glifosat, jako jedno z narzędzi Zintegrowanego Zarządzania Chwastami (IWM), odgrywa niezwykle istotną rolę we wdrażaniu trzech podstawowych zasad uprawy konserwującej:

  • minimalny poziom orki i naruszania gleby
  • ciągła okrywa gleby pozostałościami upraw oraz żywą ściółką
  • płodozmian i uprawa współrzędna

Jak określiła Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), uprawa konserwująca „poprawia bioróżnorodność i naturalne procesy biologiczne zachodzące nad i pod powierzchnią gleby, które wpływają na zwiększone wykorzystanie wody oraz składników odżywczych oraz usprawnienie ciągłej produkcji roślin uprawnych”.

Uprawa konserwująca stanowi podstawę przyszłego zrównoważonego systemu produkcji żywności.