Komunikacja z władzami

Na tej stronie znajdą Państwo kopie korespondencji pomiędzy Glyphosate Renewal Group a organami regulacyjnymi zaangażowanymi w proces odnawiania zezwolenia UE na glifosat. Stała komunikacja między zaangażowanymi stronami jest normalną praktyką procesów regulacyjnych. Czasami potrzebna jest pisemna wymiana informacji w celu dostarczenia wyjaśnień, bez czekania na formalne spotkania. Zgodnie ze swoim zobowiązaniem względem przejrzystości, Glyphosate Renewal Group będzie upubliczniać treść korespondencji z Assessment Group on Glyphosate (AGG) oraz innymi organami regulacyjnymi.
Transparency

Inicjatywa przejrzystości GRG

GRG zaproponowała publiczne udostępnienie dokumentacji dotyczącej odnowienia glifosatu w 2020 r. a także nowych sprawozdań z badań. GRG zaprosiła EFSA do przyłączenia się do tej inicjatywy.

Odpowiedź GRG na zapytanie ANSES w sprawie materiału badawczego

Odpowiedź GRG na wniosek ANSES France dotyczący pozyskiwania substancji czynnej glifosat oraz prośba o dalsze informacje dotyczące planu badań ANSES w zakresie charakterystyki potencjału rakotwórczego glifosatu.

Opłaty urzędowe za naukową ocenę dokumentacji dotyczącej odnowienia glifosatu

Poniżej znajduje się podsumowanie opłat urzędowych w zakresie naukowej oceny dokumentacji dotyczącej odnowienia glifosatu. Będąc wnioskodawcą w zakresie tego odnowienia, Glyphosate Renewal Group (GRG) uwzględnia przegląd stosownych opłat urzędowych w ramach zapewnienia maksymalnej przejrzystości. Poniższe podsumowanie jest oparte na korespondencji uprzejmie dostarczonej przez Assessment Group on Glyphosate (AGG) dla GRG.

Wymiana korespondencji pomiędzy GRG/AGG w zakresie dopuszczenia dokumentacji badawczej

18 sierpnia 2020 r. organy regulacyjne z Francji, Węgier, Holandii oraz Szwecji tworzące Assessment Group on Glyphosate (AGG), poinformowały Glyphosate Renewal Group (GRG), że przedłożona przez nią w czerwcu dokumentacja naukowa dotycząca glifosatu spełnia wymogi formalne. Teraz AGG rozpocznie opartą na badaniach naukowych ocenę bezpieczeństwa glifosatu.

Wymiana korespondencji pomiędzy GRG/AGG w zakresie potencjalnego wpływu COVID

Wymiana korespondencji pomiędzy GRG/AGG w zakresie potencjalnego wpływu pandemii COVID-19 na przygotowania i termin przedłożenia dokumentacji dotyczącej odnowienia glifosatu.