Protokoły ze spotkań

Przed złożeniem wniosku o zatwierdzenie substancji czynnej wnioskodawca ma możliwość spotkania się z państwami członkowskimi pełniącymi funkcję sprawozdawcy (AGG) oraz z EFSA w celu omówienia zagadnień proceduralnych i naukowych oraz uzyskania wskazówek. Te tak zwane „spotkania przed złożeniem wniosku” odbywają się w drodze telekonferencji lub spotkań osobistych. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) uczestniczy w tych spotkaniach w roli obserwatora, udzielając w razie potrzeby wsparcia Assessment Group on Glyphosate. Dotychczas Glyphosate Renewal Group przeprowadziła dwie telekonferencje i dwa spotkania osobiste z Assessment Group. Prezentacje omawiane podczas tych spotkań, a także protokoły zostaną opublikowane na tej stronie internetowej oraz równolegle na stronie internetowej Assessment Group on Glyphosate. Wnioskodawca może poprosić o spotkanie poprzedzające złożenie wniosku w celu omówienia technicznych aspektów procesu odnowienia, a także uzyskania wskazówek dotyczących poprawy jakości dokumentacji.
Transparency

Spotkanie po złożeniu wniosku 26 sierpnia 2020 r.

Spotkanie przed złożeniem wniosku 11 grudnia 2019 r.

Spotkanie przed złożeniem wniosku 16 kwietnia 2020 r.

Spotkanie przed złożeniem wniosku 17 i 18 października 2019 r.

Spotkanie przed złożeniem wniosku 27 września 2019 r.

Spotkanie przed złożeniem wniosku 4 czerwca 2020 r.

Spotkanie przed złożeniem wniosku 4 lipca 2019 r.