Źródłem popularności glifosatu jest to, że stosowany zgodnie z instrukcją
na etykiecie jest bezpieczny i skuteczny w kontrolowaniu chwastów inwazyjnych. Chociaż alternatywy dla glifosatu istnieją, to skuteczność tej substancji pozostaje kluczowym czynnikiem w utrzymywaniu dobrego stanu zdrowia i produktywności roślin uprawnych.

Chwasty konkurują z sadzonymi roślinami o składniki odżywcze, wodę, tlen oraz światło słoneczne. Mogą być także nośnikami innych zagrożeń dla plonów, takich jak owady i choroby. Ta walka na śmierć i życie pomiędzy chwastami
a roślinami uprawnymi spowalnia lub blokuje wzrost tych drugich, tym samym zagrażając uzyskaniu dobrych zbiorów, a więc i przychodów rolnika. Glifosat działa w sposób bardzo ukierunkowany, kontrolując chwasty inwazyjne
i zabezpieczając plony rolnika.

Wpływ wycofania glifosatu oszacowano dla niektórych rodzajów upraw.
Wpływ na poziom zbiorów w niektórych kluczowych roślin w Europie byłby poważny:

Kliknij tutaj, aby zobaczyć obraz.