Odnowienie zezwolenia na stosowanie glifosatu w UE wymaga przedłożenia wysokiej jakości dokumentacji regulacyjnej. Pozwoli to  spełnić wszystkie wymogi regulacyjne oraz przepisy określone w Rozporządzeniu WE 884/2012.

Glyphosate Renewal Group uważa, że składana dokumentacja regulacyjna musi również podjąć temat najważniejszych obaw społecznych. Wykraczając poza to, co jest zwykle oceniane przez władze jako wymogi dotyczące danych regulacyjnych. Te dodatkowo załączone elementy zapewnią szerszy kontekst
i perspektywę dot. udziału glifosatu (jako zrównoważonej opcji zwalczania chwastów) w zintegrowanym i zróżnicowanym zarządzaniu chwastami
w rolnictwie i zastosowaniach pozarolniczych. Przede wszystkim często sugeruje się, że niechemiczne alternatywne środki do kontroli chwastów mogą
z łatwością zastąpić glifosat.

Przegląd literatury na temat niechemicznych alternatyw przedstawia krytyczną ocenę ich działania i skuteczności istniejących lub nowych rozwiązań kontroli chwastów w porównaniu z glifosatem.

Niezależni naukowcy oraz agronomowie przedstawili swoje zdanie na temat wartości glifosatu w kontrolowaniu niektórych powszechnych problemów związanych z chwastami. Kontrola gatunków inwazyjnych, takich jak rdestowiec ostrokończysty, jak również chwastów z rozwiniętym systemem korzeniowym, np. sorgo alepskie czy perz właściwy jest uznawana za istotne
i reprezentatywne studia przypadku.

Naukowcy są zgodni co do uprawy konserwującej, tj. praktyki rolniczej mającej na celu zachowanie i ochronę gleby poprzez unikanie orki i stosowanie roślin okrywowych, które pochłaniają dwutlenek węgla, azot i inne pierwiastki.
Ta uznana praktyka agroekologiczna ma potencjał do zmniejszania erozji gleby, emisji CO2 i pozytywnego wpływu na ochronę wód glebowych, żyzności gleby
i różnorodności biologicznej gleby. Opiera się ona na skutecznym systemowym zwalczaniu chwastów o szerokim spektrum, jakie zapewnia glifosat.

W obszarach pozarolniczych, takich jak koleje, stosowanie glifosatu w formie rozpylania w połączeniu z nowoczesnym systemem wykrywania chwastów odgrywa ważną rolę w zakresie oszczędzania czasu i pieniędzy, zapewniając integralność szlaku kolejowego, a zatem bezpieczeństwo tego transportu.

Potencjalny wpływ glifosatu, jak również jego wkład w różnorodność biologiczną, zostaną szczegółowo omówione w dokumentacji rejestracyjnej. Obejmuje ona wyżej omówione elementy. Pozwoli to przedstawić jego rolę
w zintegrowanych i zróżnicowanych zrównoważonych systemach zwalczania chwastów.