Anledningen till att glyfosat används i så hög grad är eftersom det både är säkert, när det används enligt anvisningarna på etiketten, och effektivt för att bekämpa invasiva ogräs. Även om det finns alternativ till glyfosat, förblir glyfosats effektivitet en avgörande faktor för att hålla grödor friska och för produktiviteten.

Ogräs konkurrerar med odlade grödor om näringsämnen, vatten, syre och solljus, och kan även utgöra en vektor för annat som hotar grödan, som insekter och sjukdomar. Denna strid för livet mellan ogräs och gröda göra att grödan växer långsammare eller inte alls, och utgör därigenom ett hot mot ett bra skördeutfall och mot jordbrukarens inkomster. Glyfosat verkar på ett mycket riktat sätt för att bekämpa invasiva ogräs och trygga jordbrukares skördar.

För vissa grödor har man uppskattat effekterna av en utfasning av glyfosat. Konsekvenserna för skördar av vissa viktiga grödor i Europa skulle bli svåra:

Klicka här för att visa bilden.