Det är normalt att grödor innehåller mycket små mängder (spår) av faktorer som används eller finns i den miljö där de odlas. Tack vare ständiga tekniska framsteg kan experter i dag upptäcka vissa ämnen som förekommer i så små mängder som miljarddelar av gram. För att sätta i ett sammanhang skulle en miljarddels gram motsvara en droppe vatten i en simbassäng av olympisk storlek. Dessa framsteg gör att vetenskapsmän känner sig mycket säkra på sin förmåga att garantera att livsmedel är säkra.

När det gäller rester av bekämpningsmedel i livsmedel ställer tillsynsmyndigheter upp mycket strikta bestämmelser. USA:s EPA och Efsa fastställer gränsväŕden för daglig exponering som ligger minst 100 gånger lägre än nivåer som i säkerhetsstudier inte har visat på några negativa verkningar.

De nivåer som ibland påträffas i livsmedel är oerhört låga och långt från nivåer som skulle ge anledning till oro. Man skulle i själva verket kunna äta osannolika 450 kartonger frukostflingor var 24:e timme i resten av sitt liv och ändå ligga på en nivå för glyfosatexponering som enligt Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet anses säker.