Men schat dat de tarweproductie in de EU zonder glyfosaat met 24 miljoen ton zou dalen. Voor tarwe zou de opbrengst met 8-18% dalen en voor gerst zou de opbrengst met een vergelijkbaar percentage (8-19%) dalen.

Op EU-niveau zou de uitfasering van glyfosaat in de tarweproductie zich vertalen in een stijging van de kosten voor de sector met maximaal 10,5 miljard euro, als gevolg van zowel een lagere landbouwproductie (en dus inkomsten) als hogere productiekosten. Uit een onderzoek onder Italiaanse landbouwers in 2017 blijkt dat de maïsopbrengst met 20% zou dalen, wat overeenkomt met een inkomensverlies van 494 euro per hectare.

Gezien de circa 660.000 hectare aan maïs in 2017, zou het verlies oplopen tot ongeveer 326 miljoen euro. Voor durumtarwe zou het verlies uitkomen op een 33% lagere opbrengst en daarmee een omzetdaling van 399 euro per hectare. Gezien de circa 1,27 miljoen hectare aan durumtarwe in 2017, zou het verlies ongeveer 506 miljoen euro bedragen.