Milieu & Biodiversiteit

Milieu & Biodiversiteit

Vandaag moeten we productiviteit verhogen zonder meer land te verbouwen en tegelijk de biodiversiteit en ecosystemen behouden. Daarom engageert de sector zich om de biodiversiteit te beschermen en te verbeteren door veilige gewasbeschermingsproducten aan te bieden. Deze producten ondersteunen geïntegreerd gewasbeheer in combinatie met duurzame landbouwpraktijken zoals wisselbouw en diversificatie, alsook door minder aan grondbewerking te doen.

Milieumonitoring van glyfosaat en AMPA-metaboliet* in de EU

Monitoringgegevens verschaffen inzicht in de blootstelling van het milieu aan landbouwchemicaliën. De waargenomen concentraties van glyfosaat en zijn metaboliet AMPA* in bodem, watermassa's en lucht liggen op niveaus die geen risico vormen voor het milieu of de menselijke gezondheid. De GRG zet zich in voor gericht en diepgaand onderzoek om de veiligheid voor het milieu te waarborgen.

Lees verder over wat betreft Milieumonitoring van glyfosaat en AMPA-metaboliet* in de EU

Bestuivers

Bestuivers zijn van cruciaal belang voor mondiale ecosystemen en duurzame landbouw. Van de 115 belangrijkste gewassen die wereldwijd door de mens worden geconsumeerd, worden er 87 tot een zeker niveau bestoven door insecten.

Lees verder over bestuivers