Glyfosaat en producten op basis van glyfosaat zijn uitgebreid getest in laboratoria en op velden om een mogelijke toxiciteit voor honingbijen te beoordelen. Uit de resultaten van die tests is gebleken dat ze geen acute of chronische nadelige gevolgen hebben voor honingbijen.

Dit betekent dat bijen niet worden gedood of schade oplopen als ze in contact komen met glyfosaat. In een uitgebreide studie van Thompson et al. (2014) werden bijvoorbeeld geen nadelige gevolgen gevonden wat betreft de overleving van volwassen bijen of wat betreft de overleving of ontwikkeling van bijenbroedsel in honingbijenkolonies die behandeld werden met glyfosaat op een niveau dat ecologisch realistische blootstellingen overschrijdt.

Regelgevende instanties, zoals de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) en het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA), voeren uitgebreide beoordelingen uit om ervoor te zorgen dat gewasbeschermingsproducten, zoals glyfosaat, veilig kunnen worden gebruikt in het milieu. Als onderdeel van dit proces beoordelen de regelgevende instanties specifiek de mogelijke effecten op niet-doelorganismen, waaronder honingbijen. Alleen producten die geen onaanvaardbaar risico voor het milieu vormen, worden goedgekeurd.