Men schat dat de aardappelproductie in de EU zonder glyfosaat met 10,4 miljoen ton zou dalen.

Op EU-niveau zou de uitfasering van glyfosaat in de aardappelproductie zich vertalen in een stijging van de kosten voor de sector met maximaal 2 miljard euro, als gevolg van zowel een lagere landbouwproductie (en dus inkomsten) als hogere productiekosten.

Uit de gegevens van Eurostat blijkt dat het areaal aardappelen in de EU op lange termijn is gedaald en tussen 2000 en 2018 bijna is gehalveerd. Tegelijkertijd is de aardappeloogst in de EU in dezelfde periode met meer dan een derde afgenomen.

In het geval van aardappelen lijkt het dan ook belangrijk om ervoor te zorgen dat de EU-producenten beschikken over alle hulpmiddelen die een hoge productiviteit en eerlijke inkomsten kunnen opleveren, om de algemene neerwaartse trend voor dit gewas tegen te gaan.

Click here to view the image.