Transparency

Nuttige informatie

Glyfosaat is een chemische stof die voorkomt in tal van niet-selectieve herbiciden die zijn ontwikkeld om ongewenste invasieve planten (onkruid) te elimineren.

Producten op basis van glyfosaat zijn goedgekeurd voor gebruik in de landbouw, vegetatiebeheer, gazon & tuin, spoorwegen en meer. Momenteel worden ze geregistreerd en op de markt gebracht in meer dan 160 landen.

Wanneer herbiciden op basis van glyfosaat worden gebruikt in overeenstemming met de instructies op het etiket, zijn ze een veilig en doeltreffend middel om onkruid te bestrijden dat de landbouwproductie in gevaar zou brengen. Dit door de productiviteit en kwaliteit van onkruid te verminderen, die ook de veiligheid, stabiliteit en bruikbaarheid van spoorlijnen, snelwegen, dammen, viaducten en meer zouden kunnen beschadigen. Als onkruid niet doeltreffend wordt bestreden, kan dat leiden tot hogere productiekosten of oogstverliezen, wat de inkomsten van landbouwers negatief beïnvloedt.

De in 1974 geïntroduceerde herbiciden op basis van glyfosaat worden sindsdien veilig gebruikt. In de landbouw worden ze toegepast op een breed scala aan gewassen en grasland.

Glyfosaat heeft een lange geschiedenis van bijdragen aan een betere gezondheid en biodiversiteit van de bodem, waardoor landbouwpraktijken zonder of met weinig grondbewerking mogelijk worden. Het gebruik van producten op basis van glyfosaat helpt ook bodemerosie te voorkomen, de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en meer land voor inheemse habitats te behouden.

Milieu & Biodiversiteit

Vandaag de dag moeten we de productiviteit verhogen zonder meer land te verbouwen en tegelijk de biodiversiteit en ecosystemen behouden.

Ontdek Milieu & Biodiversiteit

Veiligheid

Alle gewasbeschermingsproducten, ook die welke de werkzame stof glyfosaat bevatten, worden onderworpen aan strenge en uitgebreide tests. Dit gebeurt onder toezicht van regelgevende instanties wereldwijd.

Ontdek Veiligheid

Toepassingen

Glyfosaat is een niet-selectieve onkruidverdelger, oorspronkelijk geïntroduceerd in de jaren 1970 als de werkzame stof in het product Roundup®.

Ontdek Toepassingen