Transparency

Ons engagement voor transparantie

Om tegemoet te komen aan de vraag naar meer transparantie, voldoet de Glyphosate Renewal Group proactief aan de nieuwe bepalingen van de algemene voedselwetgeving van de EU voordat de wetgeving in werking treedt. Daarmee stelt de Glyphosate Renewal Group alle bestanden in het wetenschappelijke dossier ter beschikking.

De Glyphosate Renewal Group verbindt zich ertoe alle relevante aspecten van de EU-procedure na te leven en ertoe bij te dragen dat glyfosaat in de EU opnieuw wordt beoordeeld en goedgekeurd. De Glyphosate Renewal Group zal dit doen op een feitelijke, wetenschappelijke en transparante manier.

Om tegemoet te komen aan de vraag naar meer transparantie en informatie over het proces en alle constitutieve elementen ervan, geeft de Glyphosate Renewal Group toegang tot het in 2012 ingediende wetenschappelijke dossier en tot de nieuwe studies die aan het in 2012 gepresenteerde wetenschappelijke bewijs werden toegevoegd en deel uitmaken van het in juni 2020 ingediende nieuwe dossier. De Glyphosate Renewal Group voldoet proactief aan de nieuwe bepalingen van de algemene voedselwetgeving van de EU voordat de wetgeving op 27 maart 2021 in werking treedt.
Daarbij wordt de lijst van nieuwe studies die worden uitgevoerd, de notulen van de vergaderingen met regelgevende instanties die betrokken zijn bij de herbeoordeling van glyfosaat, d.w.z. de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA), en de Beoordelingsgroep voor Glyfosaat (AGG), openbaar gemaakt door de Glyphosate Renewal Group. De Beoordelingsgroep bestaat uit de volgende regelgevende instanties van vier Europese lidstaten: ANSES (Frankrijk), Nebih (Hongarije), ctgb (Nederland) en KEMI (Zweden).
De aanvraag voor de verlenging van glyfosaat, met inbegrip van de lijst van nieuwe studies om aan de huidige regelgevende vereisten te voldoen, wordt openbaar gemaakt op deze website, evenals de feedbackcorrespondentie van de Beoordelingsgroep voor Glyfosaat (AGG) met betrekking tot de aanvraag.

Bovendien wordt op deze website ook gemakkelijk toegang verschaft tot het openbare gedeelte (d.w.z. behalve vertrouwelijke bedrijfsinformatie) van het in 2012 ingediende dossier voor de nieuwe goedkeuring. Volledige studierapporten die destijds werden ingediend en waarop de Glyphosate Renewal Group toegangs- en bekendmakingsrechten heeft, zijn toegankelijk voor geïnteresseerden via een eenvoudige online bestelprocedure (met uitzondering van documenten die vertrouwelijke, productie- en brongerelateerde informatie bevatten en documenten die niet veiligheidsrelevant zijn).

Na indiening wordt het volledige openbare gedeelte van het glyfosaatdossier uit 2020, inclusief nieuwe studierapporten, toegankelijk gemaakt via deze website (met uitzondering van de documenten die bepaalde niet-veiligheidsrelevante productie-informatie bevatten).
Disclaimer: Om de privacy van gegevens te beschermen en in overeenstemming met de bestaande wetgeving, zullen alle persoonlijke informatie en testfaciliteiten van onderzoeken met gewervelde dieren worden verwijderd uit de documenten die openbaar worden gemaakt door de Glyphosate Renewal Group.

De Glyphosate Renewal Group is toegetreden tot het transparantieregister van de EU. Meer informatie vindt u via deze link.