Instandhoudingslandbouw is een landbouwsysteem dat een minimale bodemverstoring (d.w.z. geen grondbewerking), het behoud van een permanente bodembedekking en de diversificatie van plantensoorten bevordert. Het verbetert de biodiversiteit en natuurlijke biologische processen boven en onder het grondoppervlak. Dit draagt bij tot een efficiënter gebruik van water en voedingsstoffen en leidt tot een verbeterde en duurzame productie van gewassen.

Een van de grootste voordelen van glyfosaat is zijn vermogen om bodems gezonder te maken door de noodzaak van grondbewerking (of ploegen) te verminderen. De mogelijkheid om met weinig of geen grondbewerking (ploegen) te telen dankzij het gebruik van glyfosaat heeft dus twee positieve milieugevolgen: Koolstofopslag: koolstof wordt in de bodem opgeslagen in plaats van dat het vrijkomt bij de grondbewerking Bescherming van de bodemvruchtbaarheid: de bodem kan meer water en vocht vasthouden.

Dankzij herbiciden op basis van glyfosaat kunnen landbouwers hun bodem intact laten, terwijl organisch materiaal of oogstresten van het voorgaande jaar boven op de bodem blijven liggen. Hierdoor neemt de hoeveelheid voedingsstoffen en microben in de bodem aanzienlijk toe. Naast het creëren van een bloeiende omgeving voor plantenwortels is bewezen dat weinig of geen grondbewerking de bodemerosie met maar liefst 60 tot 90% kan verminderen.