Hoe zit het met residuen van glyfosaat in voedsel? De regelgevende instanties over de hele wereld (bv. het Amerikaanse EPA of de EFSA) leggen strikte richtlijnen en regels vast, met inbegrip van veiligheidsbeoordelingen, om ervoor te zorgen dat residuen van gewasbeschermingsproducten in levensmiddelen zo laag mogelijk zijn en in elk geval veel lager dan elke zorgwekkende concentratie. De dagelijkse blootstellingslimieten moeten ten minste 100 keer lager zijn dan de concentraties waarvan in veiligheidsstudies is aangetoond dat ze geen nadelige gevolgen hebben. De concentraties die soms in voedsel worden gevonden, zijn ongelooflijk klein en komen zelfs niet in de buurt van zorgwekkende concentraties.

In zijn Beoordeling van de bestaande maximumconcentraties van glyfosaatresiduen) stelde de EFSA: “[…] consumenten hoeven zich geen zorgen te maken, waarbij ook de onzekerheden als gevolg van ontbrekende gegevens worden benadrukt.”. Bovendien concludeerden de FAO en de WHO dat blootstelling aan glyfosaatresiduen waarschijnlijk geen gezondheidsrisico’s voor de consument inhoudt.

Tot slot concludeerde de Amerikaanse Food & Drug Administration (FDA) dat “de concentraties pesticideresiduen in de Amerikaanse voedselvoorziening ver beneden de vastgestelde veiligheidsnormen liggen” op basis van de resultaten van zijn jaarlijkse testprogramma voor residuen (2018). De FDA stelde duidelijk dat de glyfosaatconcentraties “onder de tolerantieniveaus lagen die zijn vastgesteld door het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA).