Men schat dat de druivenproductie in de EU zonder glyfosaat met 4,7 miljoen ton zou dalen.

Voor dit gewas zou dat een 1-3% lagere opbrengst betekenen. Op EU-niveau zou de uitfasering van glyfosaat in wijnstokken zich vertalen in een stijging van de kosten voor de sector met maximaal 4,2 miljard euro, als gevolg van zowel een lagere landbouwproductie (en dus inkomsten) als hogere productiekosten.

Uit een onderzoek onder Italiaanse landbouwers in 2017 blijkt dat de productiekosten, als glyfosaat wordt uitgefaseerd, met gemiddeld +177% zullen stijgen. De kosten zouden meer bepaald stijgen met 125 euro per hectare als er alternatieve chemische stoffen worden gebruikt en met 263 euro per hectare als voor een volledig mechanische onkruidbestrijding wordt gekozen als alternatief voor glyfosaat.

Referenties

  1. “Socio-economic value of glyphosate: A review of EU studies assessing the value of glyphosate to the agriculture industry”; L.  Garcia-Perez, Harriet Illman, S. Wynn; 13 May 2020
  2. Agrinet2000, Weed costs and management – Result on a survey on a representative sample of Italian farmers