Glyfosaatzuur alleen is niet wateroplosbaar genoeg om gemakkelijk te worden gespoten en door de plant te worden opgenomen.

Daarom wordt glyfosaat vaak toegepast als een oplossing van zijn zoutvorm in water. Daarnaast bevatten herbiciden nog andere chemische stoffen, zoals oppervlakteactieve stoffen, om hun oplosbaarheid te verbeteren en de penetratie van de werkzame stof in planten te verbeteren. Oppervlakteactieve stoffen, die ook vaak worden gebruikt in waspoeders, afwasvloeistoffen en shampoos, maken de wasachtige oppervlakken van planten beter doorlatend en de onkruidverdelger kleveriger, zodat hij niet meteen na het spuiten wordt weggespoeld door de regen. De snelle opname van glyfosaat is cruciaal om te voorkomen dat de onkruidverdelger na het spuiten wordt weggespoeld door de regen.

Veel producten op basis van glyfosaat bevatten ook oppervlakteactieve stoffen van verschillende soorten en concentraties die de absorptie, retentie en dekking van bladeren verbeteren.