Περιβάλλον και Βιοποικιλότητα

Περιβάλλον και Βιοποικιλότητα

Σήμερα, πρέπει να επιτύχουμε αύξηση της παραγωγικότητας χωρίς την καλλιέργεια περισσότερης έκτασης γης, διατηρώντας παράλληλα τη βιοποικιλότητα και τη λειτουργία του οικοσυστήματος.
Ως εκ τούτου, η βιομηχανία δεσμεύεται να προστατεύσει και να ενισχύσει τη βιοποικιλότητα παρέχοντας ασφαλή φυτοπροστατευτικά προϊόντα που υποστηρίζουν προσεγγίσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης των καλλιεργειών, προωθώντας την υιοθέτηση ορθών γεωργικών πρακτικών, όπως η αμειψισπορά και η διαφοροποίηση καλλιεργειών, καθώς και τα συστήματα μειωμένης άροσης.

Ο ρόλος της γεωργίας στην υγιή και ακμάζουσα βιοποικιλότητα

Η γλυφοσάτη είναι στην πραγματικότητα ένα σημαντικό εργαλείο που βοηθά τους γεωργούς να διατηρήσουν το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα.

Διαβάστε περισσότερα για το ρόλο της γεωργίας για την υγιή και αγωνιώδη βιοποικιλότητα

Περιβαλλοντική Παρακολούθηση της Γλυφοσάτης και του Μεταβολίτη AMPA* στην ΕΕ

Τα δεδομένα παρακολούθησης παρέχουν πληροφορίες για την περιβαλλοντική έκθεση στα αγροχημικά. Οι παρατηρούμενες συγκεντρώσεις του glyphosate και του μεταβολίτη του AMPA* στο έδαφος, τα υδάτινα σώματα και τον αέρα είναι σε επίπεδα που δεν ενέχουν κίνδυνο για το περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία. Η GRG έχει δεσμευτεί για στοχευμένες σε βάθος έρευνες για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής ασφάλειας.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την περιβαλλοντική παρακολούθηση του Glyphosate & του AMPA Metabolite* στην Ε.Ε

Επεξεργασία του πόσιμου νερού και η επίδρασή του στα υπολείμματα της γλυφοσάτης και του κύριου μεταβολίτη της AMPA*

Η διαδικασία επεξεργασίας του πόσιμου νερού είναι βελτιστοποιημένη ώστε να διασφαλίζεται ότι τα πρότυπα ποιότητας πληρούνται από τους καταναλωτές. Η κυρίαρχη μέθοδος επεξεργασίας νερού είναι η απολύμανση.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την επεξεργασία του πόσιμου νερού

Επικονιαστές

Οι επικονιαστές είναι κρίσιμοι για τα παγκόσμια οικοσυστήματα και τη βιώσιμη γεωργία. Από τις 115 κορυφαίες παγκόσμιες καλλιέργειες που καταναλώνονται από τον άνθρωπο, οι 87, σε κάποιο βαθμό, γονιμοποιούνται από έντομα.

Διαβάστε περισσότερα Επικονιαστές