Studierapporten over glyfosaat

Hier vindt u de lijst en kunt u een kopie aanvragen van alle rapporten over de nieuwe glyfosaatstudies die in opdracht van de Glyphosate Renewal Group of haar aangesloten bedrijven werden uitgevoerd voor het Wetenschappelijke Dossier 2020. Dit dossier werd op 8 juni 2020 ingediend bij de Beoordelingsgroep voor Glyfosaat met het oog op de verlenging van de vergunning voor glyfosaat in de EU na het verstrijken van de geldigheidsduur ervan in december 2022.

Ook op deze pagina vindt u de lijst en kunt u een kopie aanvragen van alle rapporten over glyfosaatstudies in opdracht van onze voorganger, de Glyphosate Task Force, voor de aanvraag ingediend in 2012. Deze studies maakten deel uit van het wetenschappelijke dossier dat in 2012 bij de bevoegde autoriteiten werd ingediend om de veiligheid van glyfosaat aan te tonen en om een EU-vergunning aan te vragen.

Als u geïnteresseerd bent in het verkrijgen en bekijken van de volledige onderzoeksrapporten over de indiening van 2012 of de recente indiening van 2020, kunt u dit eenvoudig doen via de hyperlinks in de referentielijsten die u hieronder kunt downloaden. Als u alle studierapporten over de indiening van 2020 in één keer wilt ontvangen, neem dan contact op met de Glyphosate Renewal Group via het online contactformulier met vermelding van uw organisatie en postadres.

Door toegang te verlenen tot de dossiers van 2012 en 2020, met inbegrip van de tijdige publicatie van de lijst van nieuwe studies en correspondentie met de autoriteiten, geeft de Glyphosate Renewal Group een sterk signaal over de robuustheid van zijn transparantieverbintenis.

Niet-GRG-leden die beschermde gegevens moeten vermelden die zijn opgenomen in onze gezamenlijke studies ter ondersteuning van hun vergunningsaanvraag voor een glyfosaat-gewasbeschermingsproduct (PPP), kunnen het gedetailleerde kader voor toegang tot studies vinden op de pagina Het wetenschappelijke dossier in de Richtlijnen voor toegang tot studies voor niet-GRG-leden.

Disclaimer: Omwille van gegevensbescherming en in overeenstemming met de bestaande wetgeving zijn alle persoonlijke informatie en testfaciliteiten van onderzoeken met gewervelde dieren verwijderd uit de documenten.