Εκθέσεις Μελετών για τη Γλυφοσάτη

Σε αυτή τη σελίδα, μπορείτε να βρείτε τη λίστα όλων των αναφορών των νέων μελετών για τη γλυφοσάτη που ανατέθηκαν από την Ομάδα Ανανέωσης Γλυφοσάτης ή τις συνδεδεμένες εταιρείες της για τον Επιστημονικό Φάκελο του 2020, που υποβλήθηκε στην Ομάδα Αξιολόγησης για τη Γλυφοσάτη στις 8 Ιουνίου 2020 για να υποβάλει αίτηση ανανέωσης της έγκρισης της γλυφοσάτης.
Επιπλέον, σε αυτή τη σελίδα, μπορείτε να βρείτε τη λίστα όλων των αναφορών των μελετών για τη γλυφοσάτη που ανατέθηκαν από τον προκάτοχό μας, την Ομάδα Εργασίας για τη Γλυφοσάτη, για την αίτηση που υποβλήθηκε το 2012. Αυτές οι μελέτες ήταν μέρος του επιστημονικού φακέλου που υποβλήθηκε στις αρμόδιες αρχές το 2012 για να αποδείξει την ασφάλεια της γλυφοσάτης και να υποβάλει αίτηση για έγκριση στην ΕΕ.
Όλες οι αναφορές μελετών μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), εξασφαλίζοντας ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν τα απαραίτητα δεδομένα και τις πληροφορίες μέσω αυτού του συνδέσμου.

Τα μη μέλη του GRG που χρειάζονται να αναφέρουν τα προστατευόμενα δεδομένα που περιλαμβάνονται στις κοινές ιδιοκτησιακές μας μελέτες για να υποστηρίξουν την αίτησή τους για έγκριση ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος με βάση τη γλυφοσάτη, μπορούν να βρουν το λεπτομερές πλαίσιο για την πρόσβαση στις μελέτες στη σελίδα Φάκελος “Επιστημονική πρόσβαση σε μελέτες για μη μέλη του GRG” και τις κατευθυντήριες γραμμές.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης: Για λόγους προστασίας του απορρήτου των δεδομένων και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όλα τα προσωπικά στοιχεία και οι εγκαταστάσεις δοκιμών των μελετών σε σπονδυλωτά έχουν διαγραφεί από τα έγγραφα.