Raporty z badań nad glifosatem

Na tej stronie znajduje się lista wszystkich raportów z badań glifosatu zleconych przez Glyphosate Task Force w odniesieniu do wniosku złożonego w 2012 r. Badania te stanowiły część dokumentacji naukowej przedłożonej właściwym organom w 2012 r. w celu udowodnienia bezpieczeństwa glifosatu i uzyskania zezwolenia UE.

Poprzez niniejszą stronę internetową Glyphosate Renewal Group zapewni dostęp do raportów z badań dołączonych do dokumentacji dot. glifosatu, która zostanie przedłożona w czerwcu 2020 r. (z nieznacznymi wyjątkami dotyczącymi dokumentów zawierających pewne informacje związane z produktami, które nie mają znaczenia w kwestii bezpieczeństwa). Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony ponownie po przedłożeniu dokumentacji okresie letnim w 2020 r.

W razie zainteresowania uzyskaniem dostępu i wglądu do któregokolwiek z tych pełnych raportów z badań, można to z łatwością uczynić, korzystając z hiperłączy znajdujących się na listach referencyjnych, które można pobrać poniżej.

Zapewniając dostęp do dokumentacji z 2012 i 2020 r., w tym terminową publikację wykazu nowych zleconych badań i korespondencję z władzami, Glyphosate Renewal Group daje silny sygnał potwierdzający rzetelność jej zobowiązania do przejrzystości.

Wyłączenie odpowiedzialności: Aby chronić prywatność danych i zgodnie z obowiązującym prawem, wszystkie dane osobowe i dane ośrodków prowadzących badania nad kręgowcami są usuwane z dokumentów.