Våra ägda studier

Här kan man finna listan över och begära en kopia av alla de rapporter från nya glyfosatstudier som beställdes av Glyphosate Renewal Group eller dess medlemsföretag för 2020 års vetenskapliga dokumentation. Denna dokumentation lämnades till utvärderingsgruppen om glyfosat (Assessment Group on Glyphosate) den 8 juni 2020, för att söka erhålla en förlängning av godkännandet av glyfosat i EU efter att dess giltighet löper ut i december 2022.

På denna sida kan man också finna listan över och begära en kopia av alla de rapporter från glyfosatstudier som beställdes av vår föregångare Glyphosate Task Force, för den ansökan som lämnades in 2012. Dessa studier ingick som en del av den vetenskapliga dokumentationen som lämnades in till behöriga myndigheter 2012 för att styrka glyfosats säkerhet och begära EU-godkännande.

Är du intresserad av att erhålla och studera någon av de fullständiga studierapporterna från inlämnandet 2012 eller inlämnandet nyligen 2020, är det lätt ordnat via de hyperlänkar som finns i de referenslistor du kan ladda ned nedan. Skulle du vilja erhålla alla studierapporter från 2020 års inlämnande på en gång, ber vi dig kontakta Glyphosate Renewal Group via kontaktformuläret online och ange vilken organisation du tillhör och postadress..

Genom att ge tillgång till 2012 och 2020 års dokumentation, inbegripet publicering i god tid av listan över nya studier som beställts och korrespondens med myndigheterna, sänder Glyphosate Renewal Group en stark signal om hur robust dess åtagande för öppenhet är.

Icke-medlemmar i GRG som behöver citera skyddade data som ingår i våra gemensamt ägda studier för att stödja sina ansökningar om godkännande av ett glyfosatväxtskyddsmedel (PPP) återfinner det detaljerade ramverket för tillgång till studier under sidan Den vetenskapliga dokumentationen i Riktlinjer för tillgång till studier för andra än GRG-medlemmar.

Ansvarsfriskrivning: För dataintegritet och i enlighet med befintlig rätt kommer alla personuppgifter och provningsanläggningar för studier på ryggradsdjur att ha avlägsnats från dokumenten.