Publieke literatuur

Volgens de Europese verordening voor gewasbeschermingsmiddelen ((EG) nr. 1107/2009), moeten wetenschappelijke peer-reviewed openbare literatuur over de werkzame stof en alle relevante omzettingsproducten (metabolieten), die gepubliceerd zijn in de laatste 10 jaar vóór de datum van het indienen van een verlenging, worden opgenomen in het door de aanvrager ingediende dossier.

De zoekopdracht wordt bijgewerkt vóór het indienen van het dossier, na een uitgelijnd en goedgekeurd beoordelingsproces, zodat er geen relevante studies worden gemist.

Alle literatuur, inclusief werk dat zich bezighoudt met bijwerkingen op de gezondheid, het milieu en niet-doelsoorten, wordt beoordeeld op relevantie en betrouwbaarheid van de gerapporteerde bevindingen. De publicaties die dit beoordelingsproces hebben doorstaan, werden in het dossier opgenomen en behandeld in de risicobeoordeling.

Hoewel niet alle openbare literatuurartikelen de beoordeling doorstaan, worden alle originele zoekresultaten door de GRG in het dossier vermeld en gedocumenteerd in een speciaal literatuuroverzichtsrapport (LRR) en beschikbaar gesteld voor de evaluerende lidstaten en openbare evaluatie.

Het eerste deel van LRR beslaat de zoekperiode januari 2010 – december 2019, het tweede deel van LRR beslaat de zoekperiode januari 2020 – juni 2020, en het derde deel is gewijd aan het literatuuronderzoek van de hormoonontregelende eigenschappen van glyfosaat.

In deze LRR-documenten wordt het hele openbare literatuuronderzoek-, selectie- en evaluatieproces van de GRG van de > 12.000 opgehaalde wetenschappelijke artikelen transparant en gedetailleerd beschreven. Alle zoekresultaten worden gedocumenteerd in speciale tabellen en beschikbaar gesteld voor de autoriteiten en openbare evaluatie.

Deze documenten zijn allemaal hieronder te downloaden.
De structuur en inhoud van deze rapporten voldoen aan de vereisten van de toepasselijke EFSA-richtlijnen.

U kunt ook de uitgebreide lijsten van openbare literatuurartikelen die door de aanvragende GRG als niet-relevant zijn aangemerkt downloaden, inclusief motivering voor de niet-selectie.

Door toegang te verlenen tot de lijsten van alle relevante openbare literatuur uit de inzending van 2012, de bijgewerkte lijst van alle relevante openbare literatuur uit de inzendingen van 2020, de LRR’s en de lijsten van openbare literatuurartikelen die door de aanvragende GRG als niet-relevant zijn aangemerkt, geeft Glyphosate Renewal Group een sterk signaal rond de robuustheid van haar transparantieverplichting.