GRG-standpunt over wetenschappelijke onderwerpen

GRG-standpunt over wetenschappelijke onderwerpen

De Glyphosate Renewal Group (GRG) heeft bij de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid een dossier van 180 000 bladzijden ingediend ter bestudering door de uit Frankrijk, Hongarije, Nederland en Zweden bestaande beoordelingsgroep van rapporterende lidstaten (RMS) voor glyfosaat (AGG), met het oog op de verlenging van de werkzame stof glyfosaat.

De RMS heeft dit dossier geëvalueerd en een consultatieversie van hun beoordeling vrijgegeven (het ontwerp-beoordelingsverslag over de verlenging: dRAR).

In het kader van the transparantieëngagementvan de GRG geven wij korte samenvattingen van de verschillende elementen van het dRAR, met in voorkomend geval aanwijzingen over de wijze waarop de GRG van plan is te reageren op de door de RMS aan de orde gestelde onderwerpen.

GRG Position on Grass Residue Decline Data for Chronic Wild Mammal Risk Assessment

In the 2021 dRAR for glyphosate, the RMS requested that the grass residue decline data, used to refine the level of residues anticipated on dietary items for the chronic wild mammal risk assessment, may need to be re-assessed using current kinetics analysis approaches. The GRG performed a kinetics re-analysis of the data from 22 sets of grass residue trials on which the mean DT50 value of 2.8 days is based as presented in the EFSA (2015) conclusion on glyphosate.

Lees verder about the GRG Position on Grass Residue Decline Data for Chronic Wild Mammal Risk Assessment

GRG Industry Symposium

On 27 September, in the frame of the EUROTOX 2021 online conference, the Glyphosate Renewal Group has organised an industry symposium. During the symposium, experts discussed the Assessment Group on Glyphosate’s recently released draft Renewal Assessment Report (dRAR) endpoints and proposed classification for glyphosate in Europe.

Lees verder about the GRG Industry Symposium