Stanowisko GRG w sprawie zagadnień naukowych

Grupa ds. Odnowienia Zezwolenia dla Glifosatu (Glyphosate Renewal Group, GRG) przedłożyła Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Żywności dokumen­tację liczącą 180 tys. stron do rozpatrzenia przez państwa członkowskie peł­nią­ce rolę sprawozdawców (państwa referencyjne – RMS), tworzące Grupę Oceniającą ds. Glifosatu (AGG) w celu odnowienia zezwolenia dla substancji czynnej glifosat. W skład AGG wchodzi Francja, Węgry, Holandia i Szwecja.

Państwa referencyjne dokonały oceny wspomnianej dokumentacji, a nas­tępnie ją opublikowano (tj. wstępną wersję raportu ponownej oceny: dRAR).

W ramach zobowiązania GRG do przejrzystości, przedstawiamy krótkie podsumowania poszczególnych punktów dRA – w tym informacje o sposo­bie, w jaki grupa zamierza reagować na tematy poruszone przez RMS (w stosownych przypadkach).

Podsumowania dostępne są w języku angielskim.

GRG Position on Grass Residue Decline Data for Chronic Wild Mammal Risk Assessment

In the 2021 dRAR for glyphosate, the RMS requested that the grass residue decline data, used to refine the level of residues anticipated on dietary items for the chronic wild mammal risk assessment, may need to be re-assessed using current kinetics analysis approaches. The GRG performed a kinetics re-analysis of the data from 22 sets of grass residue trials on which the mean DT50 value of 2.8 days is based as presented in the EFSA (2015) conclusion on glyphosate.

Czytaj więcej about the GRG Position on Grass Residue Decline Data for Chronic Wild Mammal Risk Assessment