Op 16 november heeft het beroepscomité, bestaande uit vertegenwoordigers van de EU-lidstaten, geen advies uitgebracht over het voorstel van de Europese Commissie om de goedkeuring van glyfosaat in de EU met nog eens tien jaar te verlengen.

Hoewel een meerderheid van de lidstaten voor het voorstel van de Commissie stemde, kon geen gekwalificeerde meerderheid worden bereikt. We zijn blij met de verklaring van de Europese Commissie in het persbericht van vandaag dat ze glyfosaat nu voor 10 jaar zal verlengen. De Commissie stelt dat dit besluit “in overeenstemming is met de EU-wetgeving en bij gebrek aan de vereiste meerderheid in beide richtingen, is de Commissie nu verplicht om een besluit te nemen vóór 15 december 2023, wanneer de huidige toelatingsperiode afloopt. Op basis van uitgebreide veiligheidsbeoordelingen die zijn uitgevoerd door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) en het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) samen met de EU-lidstaten, zal de Commissie nu overgaan tot de verlenging van de toelating van glyfosaat voor een periode van 10 jaar, met inachtneming van bepaalde nieuwe voorwaarden en beperkingen. Deze beperkingen omvatten een verbod op vóór-oogst-toepassingen (gebruik als droogmiddel) en de noodzaak van bepaalde maatregelen om niet-doelorganismen te beschermen.”

Link: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_23_5792

Het is essentieel om de gereedschapskist van landbouwers goed uitgerust te houden met doeltreffende en veilige middelen om onkruid te bestrijden, niet alleen om bij te dragen aan een zekerder Europese voedselvoorziening, maar – in combinatie met een reeks nieuwe landbouwoplossingen – ook om de voortzetting te vergemakkelijken van instandhoudings- en regeneratieve landbouwsystemen waarmee landbouwers invasieve onkruidbestrijding op lange termijn kunnen bereiken zonder te ploegen. Dit betekent op zijn beurt dat boeren bodemerosie kunnen verminderen, het waterbergend vermogen en de bodemstructuur kunnen verbeteren en bodemecosystemen kunnen versterken.