Op 10 mei 2022 heeft de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) een persbericht (link) uitgebracht, waarin wordt medegedeeld dat de evaluatie voor de verlenging van de EU-toelating van de werkzame stof glyfosaat, bepaald door de EU-verordening gewasbescherming (Verordening (EG) 1107/2009), zal worden uitgesteld.

Onder de EU-verordening inzake gewasbescherming zou een dergelijke vertraging resulteren in een specifieke regelgevingsprocedure die zou leiden tot een verlenging van de goedkeuringsperiode voor glyfosaat, terwijl het vernieuwingsproces zal doorgaan totdat een definitief besluit is genomen.

De Glyphosate Renewal Group (GRG) erkent dat dergelijke procedurele vertragingen, samen met een verlenging van de huidige goedkeuringsperiode, standaardpraktijken zijn van het EU-regelgevingsproces.

Het is ook blijk van een zeer transparante procedure die alle belanghebbende partijen de mogelijkheid biedt om aan het proces deel te nemen en informatie en opmerkingen in te dienen, waaronder lidstaten, NGO’s en het maatschappelijk middenveld.

De GRG erkent het besluit om de goedkeuringsperiode te verlengen, aangezien het EFSA extra tijd geeft om de verlengingsaanvraag en al het relevante wetenschappelijke bewijs grondig te evalueren.

De GRG blijft zich inzetten om te voldoen aan en bij te dragen aan alle aspecten van het lopende proces van de EU om glyfosaat opnieuw te beoordelen. Dit, zoals vereist door de EU-wetgeving: op een transparante en tijdige manier en op basis van de best beschikbare wetenschappelijke kennis.

Over de hele wereld blijven regelgevende instanties concluderen dat producten op basis van glyfosaat veilig kunnen worden gebruikt en geen risico vormen voor de menselijke gezondheid wanneer ze volgens de instructies worden gebruikt.

De GRG heeft er alle vertrouwen in dat de bevoegde autoriteiten aan het einde van hun grondige evaluatie tot de conclusie zullen komen dat glyfosaat voldoet aan de EU-vereisten voor de hernieuwing van de goedkeuring.

Neem voor vragen contact op met grg@glyphosate.eu