Op 13 oktober heeft het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders (SCoPAFF), bestaande uit vertegenwoordigers van de EU-lidstaten, geen advies uitgebracht over het voorstel van de Europese Commissie om de goedkeuring van glyfosaat in de EU met nog eens tien jaar te verlengen.

Hoewel de meerderheid van de lidstaten voor het voorstel van de Commissie stemde, kon er geen gekwalificeerde meerderheid worden bereikt. We verwachten dat het ontwerpvoorstel nu zal worden voorgelegd aan een comité van beroep.

De Glyphosate Renewal Group blijft erop vertrouwen dat de verlenging van de goedkeuring van glyfosaat uiteindelijk zal worden verleend, omdat het voorstel voortbouwt op de sterke wetenschappelijk onderbouwde conclusies van de bevoegde autoriteiten, waaronder de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA), die geen enkel kritiek punt van zorg heeft gevonden.

De conclusies van de EFSA komen overeen met de beoordelingen van toonaangevende regelgevende instanties op het gebied van gezondheid over de hele wereld op basis van bijna 50 jaar wetenschap.

Bovendien is het voorstel van de Europese Commissie gedaan na een langdurig proces, volgens het EU-systeem voor de regulering van werkzame stoffen in bestrijdingsmiddelen, een van de strengste ter wereld.

De hergoedkeuring van glyfosaat zou boeren in staat stellen om op glyfosaat gebaseerde producten in hun gereedschapskist te houden als onderdeel van hun geïntegreerde onkruidbeheerpraktijken, waardoor ze onkruid effectief kunnen bestrijden en kunnen bijdragen aan een veiligere Europese voedselvoorziening.

Voor vragen kunt u contact opnemen met grg@glyphosate.eu