Welkom op onze website. Op 27 april 2020 lanceerden we opnieuw de website glyphosate.eu om te communiceren over glyfosaat en de procedure voor de hernieuwde goedkeuring ervan in de Europese Unie (EU). De verlengingsprocedure voor het onkruidverdelgingsmiddel glyfosaat ging in december 2019 van start met de indiening van de aanvraag. Een definitieve verlengingsbeslissing is gepland voor december 2022.

De acht bedrijven die lid zijn van de Glyphosate Renewal Group (GRG), begrijpen de bredere interesse in deze specifieke procedure en geven toegang tot alle informatie die deel uitmaakt van deze verlengingsprocedure. In het verleden konden geïnteresseerde belanghebbenden geen gemakkelijke toegang krijgen tot de door de aanvragers verstrekte gegevens om de herregistratie te ondersteunen of deel te nemen aan het beoordelingsproces. Daar doen we iets aan: nog voor de indiening van het dossier geven we de notulen en presentaties van onze vergaderingen met de bevoegde regelgevende instanties (AGG) vrij, evenals de aanvraag met de lijst van nieuwe studies die werden uitgevoerd door de GRG. Bovendien bieden we toegang tot het glyfosaatdossier uit 2012 dat destijds werd ingediend bij de EU-autoriteiten. Daarnaast geven we ook specifieke informatie over de aspecten die in het verleden vragen opriepen vanwege het publiek. We zullen informatie over de procedure blijven verstrekken via de homepage glyphosate.eu.

We doen dit vanuit de oprechte wens om het meest transparante, wetenschappelijk onderbouwde proces te ondersteunen dat deze belangrijke tool verdient.

Als iemand die in de landbouwsector werkt, weet ik dat landbouwers duurzame landbouwpraktijken nastreven om het voedsel te produceren dat we eten en dat ze toegang nodig hebben tot verschillende gewasbeschermingsinstrumenten om te garanderen dat dit voedsel voor ons beschikbaar is.

Als wetenschapper geloof ik dat het regelgevingsproces er is om de samenleving te dienen. Een van de manieren om dat te doen is de veiligheidsstudies die technologieën zoals glyfosaat ondersteunen, transparanter te maken voor het publiek.

Als moeder en gepassioneerde kok wil ik leven in een wereld waar mijn familie toegang heeft tot granen, vers fruit en groenten van hoge kwaliteit, geteeld in mijn nabijheid, en waarbij het milieu wordt beschermd.

Als GRG-voorzitter engageer ik mij persoonlijk om ervoor te zorgen dat de beslissingen die tijdens het regelgevingsproces worden genomen, gebaseerd zijn op gedegen wetenschap en worden ondersteund met een transparante, eerlijke en coöperatieve dialoog tussen alle belanghebbenden, met inachtneming van verschillende standpunten.

We hopen dat u het ontwerp van onze nieuwe website leuk vindt en dat u geniet van de navigatie waarmee u snel en gemakkelijk inspirerende, nuttige informatie kan vinden, toegang kan krijgen tot wetenschappelijke studies en nog veel meer.

Laat het ons weten als u niet kunt vinden wat u zoekt – en aarzel niet om suggesties te geven voor andere informatie of onderwerpen die de waarde van deze website voor u kunnen verbeteren.

Met vriendelijke groeten, Cristina Alonso GRG-voorzitter Head Regulatory Affairs Crop Protection, Bayer AG

April 2020