Witamy na naszej stronie internetowej. 27 kwietnia 2020 ponownie uruchomiliśmy stronę glyphosate.eu, aby umożliwić komunikację w kontekście glifosatu
i procesu odnowienia zezwolenia na jego stosowanie w Unii Europejskiej (UE). Proces odnowienia dla tego herbicydu rozpoczął się w grudniu 2019 r., gdy przedłożyliśmy wniosek, a ostateczna decyzja na temat odnowienia jest zapowiadana na grudzień 2022 r.

Mając świadomość szerokiego zainteresowania tym procesem, osiem firm tworzących Glyphosate Renewal Group (GRG) zapewnia dostęp do wszystkich informacji stanowiących część tej procedury. W przeszłości nie istniała możliwość zapewnienia interesariuszom dostępu do danych dostarczonych przez wnioskodawców, tak aby mogli wesprzeć proces ponownej rejestracji lub wziąć udział w procesie oceniania. Teraz to uległo zmianie: już przed przedłożeniem dokumentacji przedstawiamy zapisy oraz prezentacje z naszych spotkań z właściwymi organami regulacyjnymi (AGG) oraz wniosek zawierający listę nowych badań przeprowadzonych przez GRG. Ponadto zapewniamy dostęp do dokumentacji dot. glifosatu z 2012 r., która została wówczas dostarczona organom UE. Dodatkowo udostępniamy informacje
w szczególności dotyczące obszarów, które w przeszłości były źródłem wątpliwości ze strony opinii publicznej. Za pośrednictwem strony głównej glyphosate.eu będziemy dalej dostarczać informacji w ramach tego procesu.

Czynimy powyższe motywowani szczerą chęcią wspierania tego istotnego procesu. Aby był on jak najbardziej przejrzysty i oparty na badaniach naukowych.

Jako osoba pracująca w przemyśle rolniczym zdaję sobie sprawę, że rolnicy poszukują zrównoważonych praktyk rolniczych do produkcji żywności, którą spożywamy. Potrzebują oni także dostępu do różnych narzędzi służących ochronie roślin tak, by móc zagwarantować dostępność pożywienia dla nas, konsumentów.

Jestem naukowcem i uważam, że proces regulacyjny ma służyć społeczeństwu. Jest on jedną z metod pomagających w uzyskaniu przejrzystości badań nad bezpieczeństwem. Takie badania wspomagają technologie, a glifosat jest tego dobrym przykładem.

Będąc mamą i miłośniczką gotowania, pragnę żyć w świecie, w którym moja rodzina ma dostęp do wysokiej jakości zbóż, świeżych owoców i warzyw uprawianych w mojej okolicy, przy jednoczesnej trosce o środowisko naturalne.

Jako Przewodnicząca GRG, osobiście zobowiązuję się do zapewnienia,
że decyzje podjęte w czasie procesu regulacyjnego będą oparte na solidnych podstawach naukowych i wsparte przejrzystym, szczerym i zbudowanym
na współpracy dialogu pomiędzy wszystkimi interesariuszami. Zobowiązujemy się jednocześnie respektować różne punkty widzenia.

Mamy nadzieję, że spodoba się Państwu nowy wygląd naszej strony oraz
że przeglądanie jej sprawi Państwu przyjemność. Liczymy, że dzięki możliwości szybkiego i łatwego znajdowania inspirujących i pomocnych informacji, dostępowi do badań naukowych itd., odnajdą Państwo ważne dla siebie informacje.

Prosimy o kontakt, gdyby pewnych informacji nie mogli Państwo znaleźć, jak również, jeżeli zechcieliby Państwo podzielić się sugestiami, które mogłyby
w Państwa opinii podnieść wartość niniejszej strony.

Z pozdrowieniami
Cristina Alonso
Przewodnicząca Zarządu GRG
Dyrektor ds. Regulacji Ochrony Roślin, Bayer AG

Kwietnia 2020